ترجمه Make در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گاييدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ساختمان‌ , در فارسی : ساخت‌ , به فارسی : سرشت‌ , سایر ترجمه ها : نظ‌ير شبيه‌.

Make به چه معناست و Make یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Make

گاييدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گاييدن‌, ترجمه گاييدن‌, کلمات شبیه گاييدن‌ , ساختمان‌ به لاتین , ساخت‌ به لاتین , سرشت‌ خارجی , نظ‌ير در زبان , شبيه‌.انگلیسی
دانلود فایل ها