ترجمه Make Off در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ناگهان‌ ترك‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باعجله‌ ترك‌ كردن‌.

Make Off به چه معناست و Make Off یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Make Off

ناگهان‌ ترك‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ناگهان‌ ترك‌ كردن‌, ترجمه ناگهان‌ ترك‌ كردن‌, کلمات شبیه ناگهان‌ ترك‌ كردن‌ , باعجله‌ ترك‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها