ترجمه Make Out در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای معني‌ چيزي‌ را پيدا كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سردراوردن‌ از , در فارسی : تنظ‌يم‌ كردن‌.

Make Out به چه معناست و Make Out یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Make Out

معني‌ چيزي‌ را پيدا كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی معني‌ چيزي‌ را پيدا كردن‌, ترجمه معني‌ چيزي‌ را پيدا كردن‌, کلمات شبیه معني‌ چيزي‌ را پيدا كردن‌ , سردراوردن‌ از به لاتین , تنظ‌يم‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها