ترجمه Maker در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سازنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خالق‌.

Maker به چه معناست و Maker یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Maker

سازنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سازنده‌, ترجمه سازنده‌, کلمات شبیه سازنده‌ , خالق‌. به لاتین
دانلود فایل ها