ترجمه Malachi در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عهد عتيق‌. می باشد

Malachi به چه معناست و Malachi یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Malachi

عهد عتيق‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عهد عتيق‌., ترجمه عهد عتيق‌., کلمات شبیه عهد عتيق‌.
دانلود فایل ها