ترجمه Maladjustment در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كژ سازگاري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تعديل‌ وتنظ‌يم‌ غلط‌ , در فارسی : عدم‌ تط‌بيق‌ , به فارسی : عدم‌ توافق‌

Maladjustment به چه معناست و Maladjustment یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Maladjustment

كژ سازگاري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كژ سازگاري‌, ترجمه كژ سازگاري‌, کلمات شبیه كژ سازگاري‌ , تعديل‌ وتنظ‌يم‌ غلط‌ به لاتین , عدم‌ تط‌بيق‌ به لاتین , عدم‌ توافق‌ خارجی
دانلود فایل ها