ترجمه Malaprop در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كسيكه‌ واژه‌ ها را اشتباه‌ بكار ميبرد. می باشد

Malaprop به چه معناست و Malaprop یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Malaprop

كسيكه‌ واژه‌ ها را اشتباه‌ بكار ميبرد. به خارجی , ریشه انگلیسی كسيكه‌ واژه‌ ها را اشتباه‌ بكار ميبرد., ترجمه كسيكه‌ واژه‌ ها را اشتباه‌ بكار ميبرد., کلمات شبیه كسيكه‌ واژه‌ ها را اشتباه‌ بكار ميبرد.
دانلود فایل ها