ترجمه Malate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.) نمك‌ اسيد سيب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نمك‌ اسيد ماليك‌.

Malate به چه معناست و Malate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Malate

(ش‌.) نمك‌ اسيد سيب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.) نمك‌ اسيد سيب‌, ترجمه (ش‌.) نمك‌ اسيد سيب‌, کلمات شبیه (ش‌.) نمك‌ اسيد سيب‌ , نمك‌ اسيد ماليك‌. به لاتین
دانلود فایل ها