ترجمه Male در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جنس‌ نر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مذكر , در فارسی : مردانه‌ , به فارسی : نرينه‌ , سایر ترجمه ها : نرين‌ گشن‌.

Male به چه معناست و Male یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Male

جنس‌ نر به خارجی , ریشه انگلیسی جنس‌ نر, ترجمه جنس‌ نر, کلمات شبیه جنس‌ نر , مذكر به لاتین , مردانه‌ به لاتین , نرينه‌ خارجی , نرين‌ در زبان , گشن‌.انگلیسی
دانلود فایل ها