ترجمه Male Fern در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) سرخس‌ نر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كيل‌ دارو , در فارسی : بسفايج‌.

Male Fern به چه معناست و Male Fern یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Male Fern

(گ‌.ش‌.) سرخس‌ نر به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) سرخس‌ نر, ترجمه (گ‌.ش‌.) سرخس‌ نر, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) سرخس‌ نر , كيل‌ دارو به لاتین , بسفايج‌. به لاتین
دانلود فایل ها