ترجمه Maleficence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تبه‌كاري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بدجنسي‌.

Maleficence به چه معناست و Maleficence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Maleficence

تبه‌كاري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تبه‌كاري‌, ترجمه تبه‌كاري‌, کلمات شبیه تبه‌كاري‌ , بدجنسي‌. به لاتین
دانلود فایل ها