ترجمه Malines در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تور ظ‌ريف‌ ابريشمي‌ و اهاردار كه‌ براي‌ لباس‌ وكلاه‌ می باشد

Malines به چه معناست و Malines یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Malines

تور ظ‌ريف‌ ابريشمي‌ و اهاردار كه‌ براي‌ لباس‌ وكلاه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تور ظ‌ريف‌ ابريشمي‌ و اهاردار كه‌ براي‌ لباس‌ وكلاه‌, ترجمه تور ظ‌ريف‌ ابريشمي‌ و اهاردار كه‌ براي‌ لباس‌ وكلاه‌, کلمات شبیه تور ظ‌ريف‌ ابريشمي‌ و اهاردار كه‌ براي‌ لباس‌ وكلاه‌
دانلود فایل ها