ترجمه Malleability در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باخاصيت‌ چكش‌ خواري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نرمي‌ , در فارسی : قابليت‌ انعط‌اف‌.

Malleability به چه معناست و Malleability یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Malleability

باخاصيت‌ چكش‌ خواري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باخاصيت‌ چكش‌ خواري‌, ترجمه باخاصيت‌ چكش‌ خواري‌, کلمات شبیه باخاصيت‌ چكش‌ خواري‌ , نرمي‌ به لاتین , قابليت‌ انعط‌اف‌. به لاتین
دانلود فایل ها