ترجمه Malleable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چكش‌ خور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نرم‌ وقابل‌ انعط‌اف‌.

Malleable به چه معناست و Malleable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Malleable

چكش‌ خور به خارجی , ریشه انگلیسی چكش‌ خور, ترجمه چكش‌ خور, کلمات شبیه چكش‌ خور , نرم‌ وقابل‌ انعط‌اف‌. به لاتین
دانلود فایل ها