ترجمه Malm در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سنگ‌ اهكدار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خاك‌ اهكدار.

Malm به چه معناست و Malm یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Malm

سنگ‌ اهكدار به خارجی , ریشه انگلیسی سنگ‌ اهكدار, ترجمه سنگ‌ اهكدار, کلمات شبیه سنگ‌ اهكدار , خاك‌ اهكدار. به لاتین
دانلود فایل ها