ترجمه Malthusian در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيرو عقيده‌ توماس‌ مالتوس‌. می باشد

Malthusian به چه معناست و Malthusian یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Malthusian

پيرو عقيده‌ توماس‌ مالتوس‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پيرو عقيده‌ توماس‌ مالتوس‌., ترجمه پيرو عقيده‌ توماس‌ مالتوس‌., کلمات شبیه پيرو عقيده‌ توماس‌ مالتوس‌.
دانلود فایل ها