ترجمه Mammoth در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) ماموت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فيل‌ بزرگ‌ دوره‌ ماقبل‌ تاريخ‌.

Mammoth به چه معناست و Mammoth یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mammoth

(ج‌.ش‌.) ماموت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) ماموت‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) ماموت‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) ماموت‌ , فيل‌ بزرگ‌ دوره‌ ماقبل‌ تاريخ‌. به لاتین
دانلود فایل ها