ترجمه Mandarin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (درچين‌ قديم‌) مامورين‌ عاليرتبه‌. می باشد

Mandarin به چه معناست و Mandarin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mandarin

(درچين‌ قديم‌) مامورين‌ عاليرتبه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (درچين‌ قديم‌) مامورين‌ عاليرتبه‌., ترجمه (درچين‌ قديم‌) مامورين‌ عاليرتبه‌., کلمات شبیه (درچين‌ قديم‌) مامورين‌ عاليرتبه‌.
دانلود فایل ها