ترجمه Mandible در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (تش‌.- ج‌.ش‌.) فك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ارواره‌.

Mandible به چه معناست و Mandible یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mandible

(تش‌.- ج‌.ش‌.) فك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (تش‌.- ج‌.ش‌.) فك‌, ترجمه (تش‌.- ج‌.ش‌.) فك‌, کلمات شبیه (تش‌.- ج‌.ش‌.) فك‌ , ارواره‌. به لاتین
دانلود فایل ها