ترجمه Mandolinist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماندولين‌ نواز. می باشد

Mandolinist به چه معناست و Mandolinist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mandolinist

ماندولين‌ نواز. به خارجی , ریشه انگلیسی ماندولين‌ نواز., ترجمه ماندولين‌ نواز., کلمات شبیه ماندولين‌ نواز.
دانلود فایل ها