ترجمه Mandrake در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) مردم‌ گياه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مهر گياه‌.

Mandrake به چه معناست و Mandrake یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mandrake

(گ‌.ش‌.) مردم‌ گياه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) مردم‌ گياه‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) مردم‌ گياه‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) مردم‌ گياه‌ , مهر گياه‌. به لاتین
دانلود فایل ها