ترجمه Maneuver در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ervueonam) مانور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تمرين‌ نظ‌امي‌.

Maneuver به چه معناست و Maneuver یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Maneuver

(ervueonam) مانور به خارجی , ریشه انگلیسی (ervueonam) مانور, ترجمه (ervueonam) مانور, کلمات شبیه (ervueonam) مانور , تمرين‌ نظ‌امي‌. به لاتین
دانلود فایل ها