ترجمه Manganese در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای منگنز. می باشد

Manganese به چه معناست و Manganese یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Manganese

منگنز. به خارجی , ریشه انگلیسی منگنز., ترجمه منگنز., کلمات شبیه منگنز.
دانلود فایل ها