ترجمه Mangey در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مبتلا به‌ جرب‌ , در فارسی : مبتلا به‌ گري‌ , به فارسی : جرب‌ دار.

Mangey به چه معناست و Mangey یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mangey

گر به خارجی , ریشه انگلیسی گر, ترجمه گر, کلمات شبیه گر , مبتلا به‌ جرب‌ به لاتین , مبتلا به‌ گري‌ به لاتین , جرب‌ دار. خارجی
دانلود فایل ها