ترجمه Mangle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (پارچه‌ بافي‌) دستگاه‌ پرس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : له‌ كردن‌ , در فارسی : بريدن‌ , به فارسی : پاره‌

Mangle به چه معناست و Mangle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mangle

(پارچه‌ بافي‌) دستگاه‌ پرس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (پارچه‌ بافي‌) دستگاه‌ پرس‌, ترجمه (پارچه‌ بافي‌) دستگاه‌ پرس‌, کلمات شبیه (پارچه‌ بافي‌) دستگاه‌ پرس‌ , له‌ كردن‌ به لاتین , بريدن‌ به لاتین , پاره‌ خارجی
دانلود فایل ها