ترجمه Mango در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) درخت‌ انبه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ميوه‌ء انبه‌.

Mango به چه معناست و Mango یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mango

(گ‌.ش‌.) درخت‌ انبه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) درخت‌ انبه‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) درخت‌ انبه‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) درخت‌ انبه‌ , ميوه‌ء انبه‌. به لاتین
دانلود فایل ها