ترجمه Manichean در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيرو ماني‌ نقاش‌ وپيغمبر ايراني‌. می باشد

Manichean به چه معناست و Manichean یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Manichean

پيرو ماني‌ نقاش‌ وپيغمبر ايراني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پيرو ماني‌ نقاش‌ وپيغمبر ايراني‌., ترجمه پيرو ماني‌ نقاش‌ وپيغمبر ايراني‌., کلمات شبیه پيرو ماني‌ نقاش‌ وپيغمبر ايراني‌.
دانلود فایل ها