ترجمه Manifester در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اشكار كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مبين‌.

Manifester به چه معناست و Manifester یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Manifester

اشكار كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اشكار كننده‌, ترجمه اشكار كننده‌, کلمات شبیه اشكار كننده‌ , مبين‌. به لاتین
دانلود فایل ها