ترجمه Manifold در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متنوع‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چند برابركردن‌.

Manifold به چه معناست و Manifold یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Manifold

متنوع‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی متنوع‌ كردن‌, ترجمه متنوع‌ كردن‌, کلمات شبیه متنوع‌ كردن‌ , چند برابركردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها