ترجمه Manifolding در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تكثير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چند برابر سازي‌.

Manifolding به چه معناست و Manifolding یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Manifolding

تكثير به خارجی , ریشه انگلیسی تكثير, ترجمه تكثير, کلمات شبیه تكثير , چند برابر سازي‌. به لاتین
دانلود فایل ها