ترجمه Manipulation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دستكاري‌. می باشد

Manipulation به چه معناست و Manipulation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Manipulation

دستكاري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دستكاري‌., ترجمه دستكاري‌., کلمات شبیه دستكاري‌.
دانلود فایل ها