ترجمه Manipulative در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بادستكاري‌. می باشد

Manipulative به چه معناست و Manipulative یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Manipulative

بادستكاري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بادستكاري‌., ترجمه بادستكاري‌., کلمات شبیه بادستكاري‌.
دانلود فایل ها