ترجمه Mannered در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ سبك‌ يا رفتار بخصوص‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تصنعي‌.

Mannered به چه معناست و Mannered یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mannered

داراي‌ سبك‌ يا رفتار بخصوص‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ سبك‌ يا رفتار بخصوص‌, ترجمه داراي‌ سبك‌ يا رفتار بخصوص‌, کلمات شبیه داراي‌ سبك‌ يا رفتار بخصوص‌ , تصنعي‌. به لاتین
دانلود فایل ها