ترجمه Manservant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نوكر. می باشد

Manservant به چه معناست و Manservant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Manservant

نوكر. به خارجی , ریشه انگلیسی نوكر., ترجمه نوكر., کلمات شبیه نوكر.
دانلود فایل ها