ترجمه Mansuetude در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محبت‌. می باشد

Mansuetude به چه معناست و Mansuetude یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mansuetude

محبت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی محبت‌., ترجمه محبت‌., کلمات شبیه محبت‌.
دانلود فایل ها