ترجمه Mantis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) اخوندك‌. می باشد

Mantis به چه معناست و Mantis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Mantis

(ج‌.ش‌.) اخوندك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) اخوندك‌., ترجمه (ج‌.ش‌.) اخوندك‌., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) اخوندك‌.
دانلود فایل ها