ترجمه Manual Training در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوره‌ اموزش‌ هنرهاي‌ دستي‌. می باشد

Manual Training به چه معناست و Manual Training یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Manual Training

دوره‌ اموزش‌ هنرهاي‌ دستي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دوره‌ اموزش‌ هنرهاي‌ دستي‌., ترجمه دوره‌ اموزش‌ هنرهاي‌ دستي‌., کلمات شبیه دوره‌ اموزش‌ هنرهاي‌ دستي‌.
دانلود فایل ها