ترجمه Manually در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بصورت‌ دستي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : با دست‌.

Manually به چه معناست و Manually یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Manually

بصورت‌ دستي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بصورت‌ دستي‌, ترجمه بصورت‌ دستي‌, کلمات شبیه بصورت‌ دستي‌ , با دست‌. به لاتین
دانلود فایل ها