ترجمه Manubrium در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قسمت‌ قبضه‌ مانند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قسمت‌ خنجري‌جناق‌ , در فارسی : (گ‌.ش‌.) سلولهاي‌

Manubrium به چه معناست و Manubrium یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Manubrium

قسمت‌ قبضه‌ مانند به خارجی , ریشه انگلیسی قسمت‌ قبضه‌ مانند, ترجمه قسمت‌ قبضه‌ مانند, کلمات شبیه قسمت‌ قبضه‌ مانند , قسمت‌ خنجري‌جناق‌ به لاتین , (گ‌.ش‌.) سلولهاي‌ به لاتین
دانلود فایل ها