ترجمه Manufacturing Cost در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هزينه‌ ساخت‌. می باشد

Manufacturing Cost به چه معناست و Manufacturing Cost یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Manufacturing Cost

هزينه‌ ساخت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی هزينه‌ ساخت‌., ترجمه هزينه‌ ساخت‌., کلمات شبیه هزينه‌ ساخت‌.
دانلود فایل ها