ترجمه Manumission در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ازاد سازي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ازادي‌ , در فارسی : (حق.) ازادي‌ برده‌.

Manumission به چه معناست و Manumission یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Manumission

ازاد سازي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ازاد سازي‌, ترجمه ازاد سازي‌, کلمات شبیه ازاد سازي‌ , ازادي‌ به لاتین , (حق.) ازادي‌ برده‌. به لاتین
دانلود فایل ها