ترجمه Manumit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بنده‌ را ازاد كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ازادي‌ بخشيدن‌.

Manumit به چه معناست و Manumit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Manumit

بنده‌ را ازاد كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بنده‌ را ازاد كردن‌, ترجمه بنده‌ را ازاد كردن‌, کلمات شبیه بنده‌ را ازاد كردن‌ , ازادي‌ بخشيدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها