ترجمه Margay در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) گربه‌ پلنگي‌ امريكاي‌ جنوبي‌. می باشد

Margay به چه معناست و Margay یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Margay

(ج‌.ش‌.) گربه‌ پلنگي‌ امريكاي‌ جنوبي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) گربه‌ پلنگي‌ امريكاي‌ جنوبي‌., ترجمه (ج‌.ش‌.) گربه‌ پلنگي‌ امريكاي‌ جنوبي‌., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) گربه‌ پلنگي‌ امريكاي‌ جنوبي‌.
دانلود فایل ها