ترجمه Margin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای احتياط‌ي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مابه‌التفاوت‌.

Margin به چه معناست و Margin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Margin

احتياط‌ي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی احتياط‌ي‌, ترجمه احتياط‌ي‌, کلمات شبیه احتياط‌ي‌ , مابه‌التفاوت‌. به لاتین
دانلود فایل ها