ترجمه Marginalia در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حواشي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يادداشت‌ هاي‌ حاشيه‌ , در فارسی : حواشي‌ بر متن‌ كتاب‌.

Marginalia به چه معناست و Marginalia یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Marginalia

حواشي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حواشي‌, ترجمه حواشي‌, کلمات شبیه حواشي‌ , يادداشت‌ هاي‌ حاشيه‌ به لاتین , حواشي‌ بر متن‌ كتاب‌. به لاتین
دانلود فایل ها