ترجمه Margravine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زن‌ مرزبان‌. می باشد

Margravine به چه معناست و Margravine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Margravine

زن‌ مرزبان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زن‌ مرزبان‌., ترجمه زن‌ مرزبان‌., کلمات شبیه زن‌ مرزبان‌.
دانلود فایل ها