ترجمه Marguerite در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) گل‌ داودي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ميناي‌ چمني‌ , در فارسی : گل‌ مينا.

Marguerite به چه معناست و Marguerite یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Marguerite

(گ‌.ش‌.) گل‌ داودي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) گل‌ داودي‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) گل‌ داودي‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) گل‌ داودي‌ , ميناي‌ چمني‌ به لاتین , گل‌ مينا. به لاتین
دانلود فایل ها