ترجمه Maritime در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بدريانوردي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : استان‌ بحري‌ ياساحلي‌.

Maritime به چه معناست و Maritime یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Maritime

بدريانوردي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بدريانوردي‌, ترجمه بدريانوردي‌, کلمات شبیه بدريانوردي‌ , استان‌ بحري‌ ياساحلي‌. به لاتین
دانلود فایل ها