ترجمه Market Value در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قيمت‌ مناسب‌ براي‌ خريدار وفروشنده‌. می باشد

Market Value به چه معناست و Market Value یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Market Value

قيمت‌ مناسب‌ براي‌ خريدار وفروشنده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قيمت‌ مناسب‌ براي‌ خريدار وفروشنده‌., ترجمه قيمت‌ مناسب‌ براي‌ خريدار وفروشنده‌., کلمات شبیه قيمت‌ مناسب‌ براي‌ خريدار وفروشنده‌.
دانلود فایل ها