ترجمه Marketability در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابليت‌ عرضه‌ در بازار. می باشد

Marketability به چه معناست و Marketability یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Marketability

قابليت‌ عرضه‌ در بازار. به خارجی , ریشه انگلیسی قابليت‌ عرضه‌ در بازار., ترجمه قابليت‌ عرضه‌ در بازار., کلمات شبیه قابليت‌ عرضه‌ در بازار.
دانلود فایل ها